Viên bổ mắt gan Double Care Lutein Milk Thistle Hàn Quốc

390.000 360.000

Viên Bổ mắt gan Hàn Quốc: TP chính – Lutein 20mg, Silymarin 130mg…

(Hộp 30 viên, ngày 1 viên)